Red Het Vogelnest!

Help je mee?

Plannen

 

Verkenning, educatief concept en ontwerpen

 

Het Vogelnest is al decennia lang de plek waar kinderen kunnen genieten van de natuurlijke omgeving, van het ontdekken, zich heerlijk vrij voelen, zich kunnen verwonderen over hun eigen kunnen en natuurlijk samen met klasgenoten heel veel plezier kunnen maken. Dat willen we natuurlijk nog vele jaren zo houden – maar daar is wel wat voor nodig!

 

Het gebouw is ruim een halve eeuw oud en is toe aan een grondige renovatie om weer aan de huidige eisen te voldoen. Tegelijkertijd is er ontwikkeling nodig: klassen worden groter en er zijn meer scholen die Het Vogelnest willen bezoeken. Een nieuwe en andere invulling van het buitenterrein geeft dan ruimte aan meer kinderen en zorgt er voor dat Het Vogelnest meer maanden open kan zijn. En we willen natuurlijk graag vorm geven aan de verkenning die we samen met leerkrachten en andere belanghebbenden in 2017 hebben uitgevoerd. Zo willen we er voor zorgen dat Het Vogelnest ook in de toekomst optimaal aansluit bij de wensen van scholen en hun educatieve programma’s. We hebben deze verkenning & visie uit 2017 uitgewerkt tot een educatief concept en vervolgens tot ontwerpen voor de binnenruimte en buitenruimte. Ook daarbij hebben we uiteraard nauw samengewerkt met scholen en andere partijen. 

 

Doelstelling van de renovatie van Het Vogelnest 

 

De buitenruimte

 

In de afgelopen jaren hebben wij meerdere speelelementen in de buitenruimte moeten verwijderen omdat deze ‘op’ waren. In afstemming met scholen en input van kleuterleidsters hebben we gekeken welke wensen er zijn voor de buitenruimte. Op basis hiervan hebben een ontwerp buitenruimte gemaakt. Dit ontwerp kan in verschillende stappen gerealiseerd worden. Wij zijn fondsen aan het werven voor nieuwe elementen in de buitenruimte, zoals een hooimijt met modderkeuken bij de kruidentuin die we onlangs aan hebben gelegd. We kijken hierbij goed welke fondsen bepaalde elementen van de buitenruimte willen financieren. Voor de overige elementen uit het ontwerp kijken we wat we de komende jaren kunnen realiseren met hulp van vrijwilligers en onze eigen middelen. Hierbij proberen we ook optimaal gebruik maken van de tomeloze inzet van bedrijven en organisaties tijdens dagen als NLdoet.

 

Het pand

 

Anders dan de buitenruimte willen we de renovatie en uitbreiding van het pand in één keer realiseren. Het is immers heel inefficiënt (en veel duurder) om dit trapsgewijs te doen, bijvoorbeeld eerst het gehele dak van het pand te vervangen om vervolgens een jaar later het pand te isoleren. 

 

Wat moet er allemaal gebeuren? 

  • Renovatie van het pand: voor die elementen die ‘op’ zijn: het dak, de wc’s, elektrische installatie en de keuken.
  • Isoleren van het pand: het Vogelnest is nu open van het voorjaar tot het najaar. De kleuterleidsters en bezoekende scholen hebben aangegeven dat zij ook graag in de herfst en winter op het Vogelnest willen komen om zodoende de kleuters alle seizoen te laten beleven. Ons huidige pand is niet voldoende geïsoleerd om kleuters in de herfst en winter te ontvangen.
  • Uitbreiding van het pand: de kleutergroepen die het Vogelnest bezoeken worden steeds groter. Als de grote basisscholen van Utrecht en Bunnik het Vogelnest bezoeken zijn er tot 125 kleuters op het terrein. Uit onze ronde langs de scholen bleek dat de binnenruimte te krap is om een dusdanig grote groep (met name als er eens een flinke bui valt) goed op te vangen
  • Voldoen aan de huidige veiligheidseisen: zodra wij gaan verbouwen moeten wij ons pand in lijn brengen met de eisen die worden gesteld aan een gebouw waar kleuters spelen/verblijven. De grootste kostenpost daarbij is het vervangen van de kopgevel inclusief al het glas (van enkel glas naar dubbel veiligheidsglas).

Om bovenstaande punten te realiseren hebben wij een architect in combinatie met een aannemer bouwtekeningen uit laten werken. Dit is ook een vereiste voor de vergunningaanvraag en is nodig voor aanvragen bij fondsen en de gemeente. We hebben uiteraard met verschillende partijen contact gehad om prijzen te kunnen vergelijken en blijven ons best doen om de begroting zo ver mogelijk terug te brengen.

 

De crowdfundingscampagne die op die moment loopt bij voorjestadsie.nl is specifiek voor de renovatie en uitbreiding van het pand. We hebben daarvoor gekozen omdat dit het dringendste nodig is, én omdat het slim is om het pand als geheel in één keer te renoveren.

 

Begroting renovatie en uitbreiding pand Het Vogelnest

 

In het geval dat het niet lukt om dit totale bedrag te financieren door een combinatie van eigen vermogen, fondsenwerving en de crowdfundingscampagne dan willen we alleen de allernoodzakelijke elementen (dak, keuken, wc’s) – inclusief alle veiligheidseisen – nu uitvoeren. Dat betekent wel dat onze openingsmaanden dan niet verruimd kunnen worden en we niet kunnen uitbreiden.

 

Als we niet voldoende middelen behalen om zelfs de allernoodzakelijkste elementen van de renovatie door te voeren dan staat jammer genoeg het voortbestaan van Het Vogelnest op het spel.