Klaar voor de nabije toekomst; up-to-date, mensgericht

Met hart voor de kleine mens en de natuur!

Plannen

De afgelopen jaren is er veel veranderd op de Landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen

 

Midden in dat gebied ligt een unieke natuurspeellocatie ‘Het Vogelnest’ waar zo’n 35 Utrechtse scholen met zo’n 4000 kleuters jaarlijks komen. Een bijzondere plek voor deze jongste groep schoolkinderen uit Utrecht.

 

 

Het Vogelnest is van oorsprong (1961) gericht op kleuters van openbare scholen

 

Tot op de dag van vandaag blijkt er vanuit de scholen vraag te zijn naar een veilige speellocaties voor de allerkleinste in de natuur. Het Vogelnest is een goed draaiende stichting waar scholen twee keer per jaar komen en het rooster voor de scholen zit dan ook elk seizoen weer vol.

Elke doordeweekse schooldag komen tientallen glunderende kleuters volop aan hun trekken.
Het Vogelnest heeft sinds 2014 een nieuw bestuur dat de mogelijkheden van Het Vogelnest wil ontwikkelen. Om ook voor de toekomst kleine kinderen de mogelijkheid te geven veilig te spelen in de natuur.

 

 

Op Het Vogelnest zijn en blijven er veel dingen te doen

 

Wij zijn al 55 jaar hét jaarlijkse schooluitje voor kleuters van in en om Utrecht en dat blijven we! Daarvoor is er voor de periode 2015-2017 het concept plan Visie: ‘Solide basis voor de toekomst’

 

 

We willen behouden wat goed is

 

Het Vogelnest heeft een maatschappelijke waarde die niet iedereen erkent, maar voor velen goud waard is. Of het nu gaat om natuurbeleving, cultuurbewustzijn, samen zijn of een fysiek en mentaal gezondheidsgevoel. Het is allemaal te halen op Het Vogelnest. Binnen onze mogelijkheden willen we dat zo goed mogelijk blijven doen. Zonder poespas, puur, in contact en recreatief.

Daarvoor is nodig:

 • Vernieuwen van de organisatiestructuur
  De organisatiestructuur en statuten zijn verouderd. We willen dezes up-to-date maken. Waar staat Het Vogelnest voor? Voor wie? En hoe? We willen weer aansluiten bij deze tijd. Commissie ‘visie’ bestaande uit het bestuur zal zich hierover buigen.

 • Digitaliseren van roosters, adressen, administratie
  Tot 2014 lag de organisatie rond Het Vogelnest in handen van slechts 2 mensen. Gelukkig is dat nu niet meer zo. We willen daarom zorgen dat de organisatorische activiteiten toegankelijk zijn voor meerdere mensen. We zoeken een systeem waarbij we het werk voor de stichting zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. We werken vooralsnog met vrijwilligers, die weinig tijd hebben. Commissie ‘hart’ zal zich hierop richten.
 • Vergroten/versterken van club betrokkenen die meehelpen
  De club betrokkenen is de afgelopen jaren tot een minimum gedaald. In 2014 is het bestuur weer aangevuld en deels vernieuwd. Het vrijwilligers bestand is inmiddels weer aan het groeien. Maar we kunnen meer handen en financiën gebruiken.

Met name bij het onderhoud aan pand, binnen en buiten, het terrein, speeltoestellen en de dagelijkse organisatie van de scholen, roosters en administratie. Het zichtbaar worden als organisatie en mensen betrekken en up-to-date houden zijn hierbij wenselijk. We gebruiken communicatiemiddelen zoals de website, mailinglijsten voor scholen en vrijwilligers/betrokkenen, nieuwsbrieven/uitnodigingen en het inzetten van social media. We organiseren onze eigen klussendagen en liften mee op initiatieven zoals NL Doet. De commissie ‘Verbinding’ houdt zich bezig met het verder ontwikkelen en inzetten van de zichtbaarheid en betrokkenheid.

 

 

We willen vernieuwen en aansluiten bij deze tijd

 

We willen dat meer jonge kinderen gebruik kunnen maken van deze unieke plek op Landgoed Rhijnauwen. We willen meer kinderen verwonderen in de natuur en cultuur, waardoor de waardering voor de leefomgeving groeit. Landgoed Rhijnauwen en Amelisweerd is een ontspanningsgebied bij uitstek voor Utrecht en omgeving. Het Vogelnest wil daarin een rol spelen voor de allerkleinsten!

Daarvoor is nodig:

 

 

Vernieuwen van het huidig aanbod voor scholen:

 

 • Het aanbod willen we graag meer van deze tijd maken en laten aansluiten bij de wensen van de scholen. De inrichting buiten en binnen willen we vernieuwen. Het inmiddels ontwikkelde inrichtingsplan voor buiten willen we toetsen bij verschillende scholen.
 • We willen het aanbod van het schooluitje meer inhoud geven, in de vorm van natuur- en cultuurbeleving. Het aanbieden van passend en speels (les)materiaal hoort daar bij.
  Vergroten van onze financiële middelen ten behoeve van de uitvoering en het onderhoud
 • Voor de uitvoering van onze plannen willen we verkennen wat de mogelijkheden zijn voor Sponsoring en subsidies.
 • Om meer kinderen van deze plek gebruik te laten maken, zoeken we huurders die actief zijn op het gebied van kinder- & natuureducatie.
 • We onderzoeken hoe wij kunnen bijdragen om de recreatieve druk op het gebied tegemoet te komen. Zonder de veiligheid van onze hoofddoelgroep in gevaar te brengen.
 • We willen nieuwe inkomstenbronnen ontwikkelen, ten behoeve van onze doelen en missie. Een van deze bronnen is de ontwikkeling van Vrienden van Het Vogelnest. Het doel van de Vrienden is enerzijds om de bekendheid van Het Vogelnest te vergroten en de inwoners/bezoekers te betrekken en anderzijds om inkomsten te genereren voor Het Vogelnest.
 • We willen het netwerk vergroten van mensen en instanties waarmee we samenwerken.

Er gebeurt veel.
Met dank aan onze enthousiaste vaste medewerkers en de vele tientallen vrijwilligers!