Het Vogelnest

slaat haar vleugels uit

Historie

Uit het ei

 

Het Vogelnest bestaat al zo’n 55 jaar. De oorsprong van Het Vogelnest gaat terug naar eind jaren ’50 en begin ’60. Schoolreisjes waren er toen niet voor kleuters.

Een aantal enthousiaste ouders en leerkrachten van openbare kleuterscholen in Utrecht wilden hierin verandering brengen. Ze wilden een plek creëren waar hun kleuters buiten konden spelen en een gezellige dag konden hebben.

Met onder andere de hulp van de toenmalige wethouder van onderwijs, Cees Pot, een voorvechter voor het idee, werd een stuk grond beschikbaar gesteld en kreeg Het Vogelnest een plek.

Veel geld was er niet, maar allerlei manieren werden gebruikt om Het Vogelnest van de grond te krijgen Zo gingen de kinderen bijvoorbeeld met pleisters langs de deuren om geld in te zamelen. En ieder die kon, droeg letterlijk en figuurlijk zijn of haar steentje bij. Op die manier is er heel low-budget een gebouw neergezet. Het is 1961, Het Vogelnest ontstaat.

 

 

Onder de vleugels van…

 

Vanaf de start wordt Het Vogelnest gerund door onbetaalde vrijwilligers. Het bestuur van de stichting bestond aanvankelijk uit een Dagelijks Bestuur, aangevuld met vertegenwoordigers van ouders uit de Oudercommissies Openbaar Kleuteronderwijs en een aantal leerkrachten.

Tevens had de Inspecteur van het Openbaar Kleuteronderwijs van de gemeente Utrecht zitting in het bestuur.

Door de veranderingen in de samenleving en doordat steeds minder ouders tijd hadden voor vrijwilligerswerk dunde de groep vrijwilligers sterk uit. Uiteindelijk bleef er slechts één ouder over: Janny Vierbergen.

 

 

Drijvende kracht

 

Janny is de afgelopen jaren de drijvende kracht geweest achter Het Vogelnest, samen met haar echtgenoot Peter Vierbergen. De laatste 20 jaar hebben zij Het Vogelnest met z’n tweeën draaiende gehouden.

Roosters maken, vervoer regelen, contact houden met scholen, onderhoud van gebouw en terrein regelen en het inventariseren en aanvullen van de materialen: ze deden het allemaal.

Janny en Peter hebben zich al die jaren ingezet voor Het Vogelnest omdat ze de plek belangrijk vinden voor kleuters. Ze zien dat de stadse kinderen er heel veel plezier hebben en lekker buiten kunnen spelen.

 

 

Geen leeg nest!

 

Maar in 2013 trokken Janny en Peter aan de bel. Als zij zouden wegvallen, was er niemand om het over te nemen en zou Het Vogelnest ophouden te bestaan. Ze stuurden een brandbrief naar de scholen, er werd een klusdag georganiseerd en de Daltonschool Rijnsweerd stelde ruimte beschikbaar om te vergaderen. Uit de mensen die hier op af kwamen is het huidige nieuwe bestuur voortgekomen.

 


Je ei kwijt kunnen

 

Het Vogelnest functioneert al de jaren van haar bestaan zonder enige subsidie. Van de bijdrage die de scholen per kind betalen wordt alles gefinancierd: busvervoer, vaste lasten, onderhoud en sparen voor nieuwe speeltoestellen.

 

Een groep vrijwilligers, de Nestelaars, onderhouden het gebouw en het terrein. Gedurende het jaar zijn er verschillende klusdagen waarop zij samen de handen uit de mouwen steken.

 

Het interieur is nog bijna hetzelfde als 50 jaar geleden. Op wat nieuwe speeltoestellen na is ook het buitenterrein nog het zelfde gebleven. Ouders van nu herkennen het terrein van toen zij zelf kleuter waren. Het Vogelnest is bekend bij menig Utrechter.

 

Nog steeds is Het Vogelnest primair gericht op de kleuters van de Openbare Basisscholen in Utrecht. Maar inmiddels, indien er plek is, zijn ook niet Openbare Utrechtse scholen of scholen uit andere gemeenten van harte welkom. Jaarlijks komen zo’n 4000 kleuters spelen en genieten op Het Vogelnest.