TITLE

DESCRIPTION

Praktische informatie

Hierbij enkele praktische tips voor het verblijf op Het Vogelnest. Zodra de boeking bij Het Vogelnest is bevestigd denk aan…

 

…kamperen 😉

 

Neem zelf eten en drinken mee. Onze keukeninventaris is sober, maar het hoognodige is er. Bekers en bordjes zijn aanwezig. Een voorraadje huishoudelijke artikelen zoals vaatdoekjes, afwasmiddel, toiletpapier etc. ligt in de kast in de grote w.c. Er zijn echter geen handdoeken en theedoeken aanwezig, deze dient u zelf mee te nemen.

 

Tijdstip bezoek

 

De kleuters zijn welkom van 9.00 – 14.30 uur. Tijden bus dient u zelf met Pouw af te stemmen.

 

Sleutel

 

Het Vogelnest heeft geen beheerder en de sleutels van de accommodatie hebben de buschauffeurs van Pouw bij zich. Wanneer u met eigen vervoer komt kunt u de sleutel een dag van te voren ophalen bij een van onze vrijwilligers: Barbe (0615383810) op de Lange Nieuwstraat 63c te Utrecht of bij Aly (0626879573) op de Louis Bouwmeesterlaan 181 te Utrecht. Dezelfde of volgende dag graag de sleutel retour.

 

Busvervoer

 

Het Vogelnest heeft vanaf augustus 2017 prijsafspraken gemaakt met Pouw vervoer voor het busvervoer van en naar het Vogelnest. Zodra de boeking bij het Vogelnest is bevestigd kun je de bus reserveren via Aveliene Diekema. Je kunt haar bereiken per mail op aveliene@pouwvervoer.nl of per telefoon op 030 68 68 300. Vermeld daarbij altijd dat het gaat om een boeking voor een schoolreisje naar het Vogelnest zodat Aveliene weet dat de boeking onder de prijsafspraken valt die wij met hen hebben gemaakt. Alle contacten over het busvervoer verlopen vervolgens direct tussen jullie en Pouw.

Denk aan:

  • Aantal leerlingen
  • Tijdstip vertrek en ophalen bus
  • Aantal bussen/type bus
  • Adres school voor het ophalen van de kleuters

 

Eigen vervoer

 

Mocht u gebruik willen maken van eigen vervoer dan kunt u uw voertuig parkeren op het parkeerterrein naast Theehuis Rhijnauwen en verder te voet naar Het Vogelnest gaan.
Let op: autoverkeer op de Rhijnauwenselaan zonder ontheffing is verboden. Dit geldt ook voor autoverkeer naar Het Vogelnest. Dit verbod geldt ook voor het parkeren, laden en lossen bij Het Vogelnest. Mocht u uw auto toch bij Het Vogelnest parkeren dan loopt u het risico van een bekeuring.

Wanneer u met eigen vervoer komt kunt u de sleutel een dag van te voren ophalen bij een van onze vrijwilligers Barbe (0615383810) op de Lange Nieuwstraat 63c te Utrecht of bij Aly (0626879573) op de Louis Bouwmeesterlaan 181 te Utrecht.

 

Schoonmaak etc.

 

Het Vogelnest draait alleen op vrijwilligers. Wij hebben geen beroepskrachten in dienst en er is dus ook geen beheerder aanwezig. Daarom verzoeken wij u dan ook dringend bij vertrek goed af te sluiten en de checklist na te lopen:

  • te controleren of de verwarming en/of de verlichting uit is
  • de deuren en het hek gesloten zijn
  • alles (dus ook het buitenspelmateriaal) opgeruimd is
  • schoon achtergelaten voor de volgende bezoekende school met hun leerlingen
  • eigen afval meenemen (er komt geen vuilniswagen op Het Vogelnest)

 

Mankeert er iets stuur een e-mail bericht naar info@hetvogelnest-utrecht.nl.

 

Schroom niet gebruik te maken de e-mail. Vermeld niet alleen leuke dingen, maar vermeldt ook datgene wat u niet bevalt. Het bestuur zal proberen er zoveel mogelijk rekening mee te houden.

 

Materiaal

 

Het kan gebeuren dat er per ongeluk materiaal wat aan Het Vogelnest toebehoort op school terecht is gekomen, neem dan even contact met ons op.

Stichting Het Vogelnest is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen tijdens het bezoek aan het Vogelnest.

 

Kosten

Het Vogelnest rekent voor scholen € 4,- per kleuter tijdens schooltijden. U ontvangt een factuur aan het einde van het seizoen.

 

Extra aanbod: Boswachters en/of boerderijbezoek

 

Indien u gebruik wilt maken van het programma van de boswachters, dan kunt u dit aanvragen bij de boswachters zelf. Het telefoonnummer is: 06 53 32 18 84.

De laatste tijd horen wij dat diverse scholen gebruik maken van de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan boerderij de Zonnewijzer. Mocht u interesse hebben in een bezoek aan deze boerderij dan kunt u contact opnemen met boerin Miranda van Leeuwen 06 12 43 52 19 of neem een kijkje op de website: www.boerderijdezonnewijzer.nl

 

Verboden te roken

 

In en om Het Vogelnest mag niet gerookt worden. Deze regel geldt niet alleen voor de begeleidende leerkrachten maar ook voor stagiaires en ouders.

 

Afzeggingen ivm slecht weer

 

Het Vogelnest afzeggen

 

Bij zeer slecht weer kunt u telefonisch afmelden tot uiterlijk 1 werkdag voor het bezoek en vóór 11:00 bij Barbe Messing tel. 06 15 38 38 10 of een email sturen naar scholen@hetvogelnest-utrecht.nl.

 

De bus afzeggen

 

Wanneer u afspraken heeft gemaakt met Pouw vervoer graag zo spoedig mogelijk doorgeven via Aveliene Diekema. Je kunt haar bereiken per mail op aveliene@pouwvervoer.nl of per telefoon op 030 68 68 300.  Bij niet tijdige afmelding zullen zij de buskosten in rekening brengen.

 

De boswachter en andere partijen afmelden

 

Als er een afspraak met de boswachter is gemaakt dient u natuurlijk zelf de boswachter hiervan in kennis te stellen. Het telefoonnummer is: 06 53 32 18 84.

 

Het Vogelnest wenst u een fijne dag!